Sağlık Sigortası

Bireysel Sağlık sigortası sağlık sigortası çözümlerimiz ile bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi yüzde 100’e kadar güvence altına alıyoruz...

Sahip olduğunuz en değerli varlığınız öncelikle kendi sağlığınızdır. Özel sağlık sigortaları bu bağlamda size kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanını, her bütçeye uygun çözümlerle sunmaktadır. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve bir lüksten ziyade ihtiyaç olarak algılamak gerekir.


Neden Sağlık Sigortası Almalıyım?

Sağlık Sigortası, dilediğiniz muayene limiti ve sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir.

 

Modüler Sağlık

Özel Sağlık Sigortası, bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi %100'e kadar güvence altına alıyoruz.


Özel Hastane, Ameliyat, Yıllık Muayene limiti, Check-Up, Diş ve göz gibi bir çok seçenekler ile her bütçeye göre düzenlenebilmektedir.

 

Tamamlayıcı Sağlık (TSS)

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait Ameliyat, muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.
Ayakta muayene adedi ve doğum teminatına göre prim farkları çıkmaktadır.

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası

Ürünümüz oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken sağlık sigortaları için çözüm sunmaktadır.
Ameliyat ve muayeneleri kapsamaktadır.