Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk sigortası, sigortalının sorumluluğu olan bir yerlerde meydana gelen zarara ilişkin tazminat taleplerini karşılayan bir sigorta türüdür. Hem sigortalıyı hem aile bireylerini hem de çalışanlarını olası bir ihmal veya dikkatsizlik durumunda neden olunan maddi ve bedensel zararlara karşı güvence altına alır.