Hayat Sigortası

Sigortalının bir yıllık sigorta süresi içerisinde vefatı halinde, poliçedeki teminat limiti ile sınırlı olmak üzere, sigortalının bankalarda olan şahsi kredi/kredi kartı vb. borçları Temiz Sigorta tarafından kapatılarak, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılır. Sigortalının sigorta süresi içinde kaza/hastalık sonucu daimi malul kalması halinde ise tazminat tutarı sigortalıya ödenir.

Hayat Sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte, takip eden yıllarda isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir. 18-70 yaş arasındaki herkes tarafından yapılabilir.  Vefat ve kaza / hastalık Sonucu Maluliyet teminatlarını içermektedir.